Musikk for eldre

UTFORDRING

Mange eldre opplever det å være på et syke- eller aldershjem som lite aktiviserende og ensomt, på tross av at man ofte er en del av et større fellesskap.

LØSNING

Musikk er et universalt språk. Alle mennesker, i alle aldre, i alle kulturer, setter pris på rytme, musikk og sang. Å få besøk av yngre mennesker som kun kommer for å underholde og kommunisere med de eldre er en sikker vinner.

RESULTAT

Med jevne mellomrom tar frivillige med evner innen det musikalske, turer til ulike syke- og aldershjem. Med sang og musikk brytes aldersbarrieren og det blir alltid noen flotte timer med mye prat og kaffe.

 

Prosjekt
Gavebeløp

 

Du kan også Bli medlem eller Bli fast giver med Avtalegiro.