Barnehjemsbarn

UTFORDRING

Mange foreldreløse og funksjonshemmede barn bor på barnehjem i Ukraina. Her får de mat, skole og andre grunnleggende behov dekket. Utfordringen er sosial tilpasning, nærhet til mennesker som bryr seg og et nettverk å komme til den dagen de flytter fra barnehjemmet.

LØSNING

Målet med programmet er å støtte offentlige barnehjem i omsorgen for de sosiale og følelsesmessige behovene hos barn som vokser opp der. HOPE worldwide Norge støtter fem program i regi av HOPE Ukraina, hvorav «Day of HOPE» for barnehjemsbarn i Kiev, er et av disse.

RESULTAT

I 2013 støttet HOPE worldwide Norge programmet med ca 40.000 NOK. «Day of HOPE»-prosjektet er rettet mot sosial tilpasning av foreldreløse og funksjonshemmede barn. Dette prosjektet er å organisere og gjennomføre en rekke spill, sport, pikniker, bursdager, konkurranser og hyggelig og uformell kommunikasjon for barna gjennom hele året. Pengene gikk til lønn, gaver, mat, transport og reparasjon. Mer enn 400 barn deltok i prosjektet.

 

Prosjekt
Gavebeløp

 

Du kan også Bli medlem eller Bli fast giver med Avtalegiro.