Aktiviteter for eldre

UTFORDRING

Selv om Ukraina har tilbud for eldre, er ofte utfordingen at de fortsatt er ensomme og er for lite aktivisert. Livskvaliteten for eldre blir dermed lavere enn hva den burde ha vært.

LØSNING

Målet med programmet er å støtte offentlige institusjoner i omsorgen for de fysiske og følelsesmessige behovene hos eldre. HOPE worldwide Norge støtter fem program i regi av HOPE Ukraina, hvorav «Aktiviteter for eldre» er et av disse.

RESULTAT

I 2013 støttet HOPE worldwide Norge programmet med ca 15.000 NOK. Seks arrangementer ble avholdt i tre eldrehjem og pengene gikk til gaver, mat, verktøy og transport. Programmet tok hånd om mer enn 400 eldre mennesker på disse sykehjemmene.

 

Prosjekt
Gavebeløp

 

Du kan også Bli medlem eller Bli fast giver med Avtalegiro.