Bli medlem

Administrative kostnader dekkes via medlemsavgiften fra våre medlemmer.
Alle gaver til HOPE worldwide Norge går 100 % til formålet.

Som medlem er du med på å gi HOPE worldwide Norge en forutsigbar inntekt til å dekke administrative utgifter.
Dette gir bedre muligheter for å planlegge kampanjer, jobbe mot mulige store givere og sørge for ekstern regnskapsføring og revisjon.

Registrering som medlem

Medlemskap kr 250,- pr år.

Etter at du har registrert deg i skjemaet under, vil du etter kort tid motta innbetalingsinformasjon for ditt medlemskap på e-post.

Registrering

For- og etternavn

Adresse

Postnr og -sted

Fødselsdato (dd.mm.åååå)

E-post

Telefon