Drift og prosjekter i Norge

HOPE worldwide Norge trenger årlig ca. 40.000 kr til drift. Administrative kostnader dekkes via medlemsavgiften fra våre medlemmer og via gaver øremerket til dette. Støtte til drift og lokale prosjekter i Norge går til å planlegge kampanjer, jobbe mot mulige store givere, drifte websider og medlemssystem, delta på samlinger for HOPE worldwide i Europa og sørge for ekstern regnskapsføring og revisjon.

 

Prosjekt
Gavebeløp

 

Du kan også Bli medlem eller Bli fast giver med Avtalegiro.